2015 წლის 24 დეკემბერს, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო მოხალისეობის შესახებ საქართველოს კანონი...

სტატიის ნახვა.