,,ახალგაზრდები წარმატებისკენ" ოფიციალური განცხადება.

ბოლო დროს გავრცელდა სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ჩვენი იდეების, პოსტების, პოსტერების და სპიკერების მოპარვის ფაქტიც კი.

ორგანიზაცია ,,ახალგაზრდები წარმატებისკენ" მიმართავს ყველას რომ, ჩვენს ორგანიზაციაში განთავსებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია გვეკუთვნის ჩვენ, რომელსაც იცავს ,,საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ" საქართველოს კანონი.

შესაბამისად დაუშვებელია მისი (პოსტის, პოსტერის თუ სხვა) უნებართვოდ გავრცელება, გადაწერა, გამოყენება და სხვა.

თუ განმეორდება მსგავსი ფაქტები, ორგანიზაცია მიმართავს შესაბამისს სამართლებრივ საშუალებებს.